Pomoc UE

Pomoc UE

Projekty zrealizowane:
1. „Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej poprawą konkurencyjności firmy W-M Glass Sp. z o.o.”
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap II


2. „Podniesienie innowacyjności firmy poprzez audyt wzorniczy”
    Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 „Podniesienie innowacyjności firmy poprzez audyt wzorniczy”
    Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap I

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Zrealizowane projekty:

1. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez instalację oczyszczalni ścieków”

     Poddziałanie 1.1.5. „Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska”

2. „Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń do rozkroju szkła, produkcji szkła malowanego płaskiego, giętego hartowanego, o nieregularnych kształtach i rozbudowa hali produkcyjnej”

    Poddziałanie 1.1.7. „Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii”

3. Wzrost konkurencyjności „W-M Glass” Sp. z o.o. poprzez zakup maszyn do obróbki szkła

    Poddziałanie 1.1.9. „Inne inwestycje w przedsiębiorstwa”