Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

2019

Informacja o wyborze wykonawcy

Informacja o treści złozonych ofert

KOMUNIKAT DO ZAPYTANIA NR 1 z dnia 05.07.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 05.07.2019r.

Projekt Budowlany do zapytania NR 1  z dnia 05.07.2019r.

2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7 z dnia 28.04.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8 z dnia 28.04.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9 z dnia 28.04.2017r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NR 8 z dnia 09.05.2017r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NR 9 z dnia 09.05.2017r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NR 7 z dnia 30.05.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10 z dnia 13.06.2017r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NR 10 z dnia 23.06.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11 z dnia 04.07.2017r.

FORMULARZ OFERTOWY

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12 z dnia 04.07.2017r.

FORMULARZ OFERTOWY

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

SPROSTOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 12 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13 z dnia 17.07.2017r.

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 13 z dnia 17.07.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14 z dnia 17.07.2017r.

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 14 z dnia 17.07.2017r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NR 11 z dnia 19.07.2017r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NR 12 z dnia 19.07.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15 z dnia 20.07.2017r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NR 13 z dnia 25.07.2017r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NR 14 z dnia 25.07.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16 z dnia 27.07.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17 z dnia 27.07.2017r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NR 15 z dnia 28.07.2017r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NR 16 z dnia 07.08.2017r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NR 17 z dnia 07.08.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18 z dnia 17.10.2017r.

FORMULARZ OFERTOWY

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 18/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19 z dnia 07.11.2017r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 - PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 - TABELA ZGODNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 5 - WARUNKI GWARANCYJNE I SERWISOWE

ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ DOSTAW I USŁUG

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIE DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 19 2017

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY